آمار هر جا عشق خیمه زد جای عقل نیست!


هر جا عشق خیمه زد جای عقل نیست!

ترانه

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده بودم، که وقتی سراغت را می گیرند …

شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت…

http://s5.picofile.com/file/8103578168/04152_7.jpg

جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:58 بـ ه قـلمـ مصلوب
http://s4.picofile.com/file/7872231177/bun_coat_fashion_girl_Favim_com_698829.jpg
 عشق تو...
شوخي زيبايي بود که خداوند با قلب من کرد !
زيبا بود
امّا
شوخي بود ...!
حالا ...
تو بی تقصيري !
خدای تو هم بی تقصير است !
من تاوان اشتباه خود را پس ميدهم . . . !
تمام اين تنهايي
 تاوان « جدّي گرفتن آن شوخي » است
....
جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:57 بـ ه قـلمـ مصلوب

نمیدونی چه دردی داره..
اینکه پر از حرف باشی
ولی بغض نذاره بگی
اینکه میدونی اگه بگی اطرافیان گریه میکنن
اگه نگی بغض نابودت میکنه...

جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:56 بـ ه قـلمـ مصلوب

آری از پشت کوه آمده ام…
چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!
برای عشق خیانت کرد
برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد
برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم
می گویند: از پشت کوه آمده!!!
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست

 گرگ ها باشد، تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!!!

جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:44 بـ ه قـلمـ مصلوب

روزی ؛
مــخــاطــبـــ تـــمــام جــمــلاتــتـــ مـــن بـــودم
نــمــی دانــی..
چــه درد ســخــتــی اســـتـــ
خـــلـــع مــقــام شـــدن..
نــمــی دانــی چــه ســخــتــ تــر اســتـــ
دیــدن تــرفــیـــع گــرفــتــن دیــگــری.

جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:43 بـ ه قـلمـ مصلوب

نـــــــ ـــــه
هوا سرد نیست
سرمای کلامت، دیوانه ام میکند
بی رحم !
شوق نگاهم را ندیدی؟
تمامه من به شوق دیدنت، پر میکشید
ولی …
همان نگاه بی تفاوتتـــــ ـــ
برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــ ــــــود.

جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:42 بـ ه قـلمـ مصلوب

مــ ـن از زندگـــ ـے کســـ ـے
حذفــ ــ شــ ــدم
که بــ ــرا ـے داشتنـــ ــش
و بـــ ــرا ـے بودنــ ـش
خیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم
حذفـــ ـ کـ ـــردم.

جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:42 بـ ه قـلمـ مصلوب

گذاشتــم به دارم بکشنــد!!!
بــی گنــاه بـــودم اما. . .
حوصلـــه اثبـــاتش را نـــداشتم. . .

جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:41 بـ ه قـلمـ مصلوب
panahgah_bo3e com

ایـن روزهـا،

بـا تـو،

بـه وسـعـت تـمـام نـداشـتـه هـایـم،

حـرف دارم…

امـا مـجـالـی نـیـسـت تـا بـنـشـیـنـی بـه پـای ایـن هـمـه حـرف،

دلـم تـنـگ اسـت،

فـقـط بـرای حـرف زدن بـا تـو…

دیـگـر نـمـیـدانـم چـه کـنـم، یـا چـه بـگـویـم…

جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 17:40 بـ ه قـلمـ مصلوب
مخـاطبــ خـآصــ مـטּ

بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב

رهـایمـ کــرב...

"او" رفـتـــ...

و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے

بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجـ
گـذاشـتـــہ امــ

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

برای دل خودم می نویسم ...

برای دلتنگی هایم

برای دغدغه های خودم

برای شانه ای که تکیه گاهم نیست !

برای دلی که دلتنگم نیست ...

برای دستی که نوازشگر زخم هایم نیست ...

برای خودم می نویسم !

بمیرم برای خودم که اینقدر تنهاست !.!.!.!

چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۲ 20:32 بـ ه قـلمـ مصلوب


طراح : صـ♥ـدفــ